Svet-Stranek.cz
Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz
Účetní služby pro Vás

Zdanění příjmů z pronájmu nemovitostí:Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz

Zdanění příjmů z pronájmu nemovitostí

Předmětem daně z příjmů FO jsou příjmy ze zaměstnání (§6), příjmy z podnikání (§7), příjmy z kapitálového majetku (§8), příjmy z pronájmu (§9) a ostatní příjmy (§10).
Podle toho, jaké podmínky konkrétní příjem z pronájmu nemovitosti splňuje, je jeho zdanění součástí §7, případně §9.
Příjmy z pronájmu nemovitostí nemohou být nikdy součástí příjmů podle §10.
Pro určení, zda danit v §7 nebo dle §9 jsou důležité následující skutečnosti:

a.) Pronajímaný nemovitý majetek je poplatníkem využíván k podnikatelské činnosti a je zařazen do obchodního majetku
b.) Pronajímaný nemovitý majetek není využíván poplatníkem k podnikání a není zařazen do majetku firmy
c.) Posoudit, zda s pronájmem nemovitosti nejsou poskytovány další služby jiné než základní (základní službou rozumíme např.dodávku elektřiny,vody a vytápění, další služby jsou např. žehlení, úklid apod.).
Po novele živnostenského zákona s účinností od 1.7.2008 tedy pronájem nemovitosti není živností, naopak poskytované služby jiné než základní jsou živností.

Pronájem nemovitého majetku nezařazeného v obchodním majetku poplatníka
- Příjem zdaňován dle §9, základem daně jsou příjmy snížené o výdaje, které uplatňujeme buď ve skutečné výši nebo paušální částkou z příjmů (30%)
- Pokud poplatník uplatní výdaje paušálem, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem
- Pokud vede skutečné výdaje, vede záznamy o příjmech a výdajích v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci pohledávek a závazků

Poplatníci vykazující příjmy z pronájmu podle §9 ZDP nejsou podle účetních předpisů povinni vést účetnictví, pokud se sami nerozhodnou dobrovolně.

Pronájem nemovitého majetku ve společném jmění manželů

Příjmy z pronájmu dle §9 plynoucí manželům v bezpodílovém spoluvlastnictví se zdaňují u jednoho z nich.V případě, že manželé vlastní více nemovitostí (např. chatu, garáž apod.) a všechny je pronajímají, zdaňuje veškeré příjmy z pronájmu jeden z manželů, nelze rozdělit jednotlivé příjmy z pronájmu mezi oba manžele. Mohou se však střídat, jeden rok manžel, druhý rok manželka :-)
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK