Svet-Stranek.cz
Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz
Účetní služby pro Vás

Povinnost k dani silniční:Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz

Povinnost k dani silniční

Víte, kdy a za jaké měsíce zaplatit silniční daň?
Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:
- registrovaná a provozovaná v České republice,
- jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u neziskových subjektů
- bez ohledu na použití k podnikání také vozidla s největší povolenou hmotností ≥ 12 tun (od 2009 nad 3,5 tuny) určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR.
Poplatníkem daně je:
- provozovatel vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel, který je zapsán v TP
- uživatel vozidla, pokud je v TP zapsána osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena
- zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu či jeho přípojného vozidla, pokud povinnost nevznikla již provozovateli
(pozor na to, že zaměstnavatel není poplatníkem silniční daně za nákladní vozidlo zaměstnance, použité na pracovní cestě => daňová povinnost v tomto případě je na zaměstnanci…)

Určení daně podle tabulek - rozhodující je:
- u osobních vozidel podle zdvihového objemu motoru v cm3 (od 1 200 do 4 200 Kč/rok)
- u ostatních automobilů podle největší povolené hmotnosti a počtu náprav (až 50 tis. Kč)
- u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy a počtu náprav
- u osobních automobilů zaměstnanců může zaměstnavatel hradit 25 Kč/den použití, je-li to pro něho výhodnější (posuzuje se při zpracování přiznání, bez ohledu na to, jak byla konstruována záloha, možno posuzovat pro každé takové vozidlo zaměstnance individuálně…)
- snížení daně (od 2008) v závislosti na stáří vozidla (0 až 36 měsíců o 48 %, od 37 do 72 měsíců o 40 % a od 73 měsíců do 108 měsíců o 25 %)
- zvýšení daně o 25 % (do konce roku 2008 jen o 15 %) pro vozidla registrovaná do 31.12.1989

Termíny podání přiznání a placení daně a záloh na daň
- podání daňového přiznání do 31.1. kalendářního roku následujícího po uplynutí roku
- zálohy daně se platí vždy podle skutečnosti za uplynulé období, a to:

- do 15.4. za leden až březen - do 15.10. za červenec až září
- do 15.7. za duben až červen - do 15.12. za říjen až listopad

doplatek daně silniční ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK