Svet-Stranek.cz
Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz
Účetní služby pro Vás

Nemocenské pojištění je dobrovolné:Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz

Nemocenské pojištění je dobrovolné

Od 2014 i pro vedlejší činnost
Velkou změnou od ledna 2014 je to, že můžeme mít nemocenské pojištění i tehdy, je-li naše samostatná výdělečná činnost vedlejší (do konce roku 2013 jsme museli platit sociální pojištění jako OSVČ s hlavní činností).

Například od ledna 2014 se můžeme přihlásit k účasti na nemocenském pojištění, i když máme jako OSVČ vedlejší činnost a v letech 2012 ani 2013 jsme neměli účast na důchodovém pojištění (a neplatili jsme pojistné na důchodové pojištění). Náš maximální měsíční základ pro nemocenské pojištění proto od ledna 2014 činí 5 000 Kč a rovná se minimálnímu vyměřovacímu základu. Budeme platit minimální měsíční pojistné (viz níže). Pokud bychom platili víc, tak se k částce nad minimální pojistné při výpočtu nemocenského nebude přihlížet, přeplatek na uhrazeném pojistném bude vyčíslen po podání Přehledu za rok 2014.

Výše nemocenského pojištění, sazba

Pro nemocenské pojištění většinou použijeme stejný měsíční vyměřovací základ, jaký máme pro pojistné na důchodové pojištění. Vyměřovací základ si ovšem měsíčně volíme sami svojí platbou. Sazba pro nemocenské pojištění je 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu.
Od ledna 2014 se mění podmínky pro stanovení maximálního měsíčního základu pro nemocenské pojištění, podrobně viz §5b odst. 3 zákona 589/92.
Minimální nemocenské pojištění
Minimální pojistné pro rok 2013 i 2014 je 115 Kč měsíčně.

Platby na nemocenské pojištění

Platíme měsíčně přímo pojistné, ne zálohy. Neplatíme je se sociálním pojištěním, ale na zvláštní účet (sdělí OSSZ), variabilní symbol je naše rodné číslo.
Platíme za celé kalendářní měsíce kromě těch, kdy jsme měli celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ.
Splatnost nemocenského pojištění
Nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Dnem platby je až den, kdy je platba připsána na správný účet.
Když nezaplatíme, znovu se přihlásíme
Pokud zaplatíme pozdě nebo méně než jsme měli, zanikne nám nemocenské pojištění hned od 1. dne nezaplaceného měsíce. Pro další pojištění se pak musíme znovu přihlásit.

Nemocenská

Z nemocenského pojištění OSVČ dostaneme nemocenskou od 22. dne pracovní neschopnosti, pokud jsme měli nemocenské pojištění aspoň tři měsíce bezprostředně před pracovní neschopností.

Mateřská

Z nemocenského pojištění OSVČ dostaneme peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) podle aktuálních zákonů, můžeme si volit její výši i délku. Pokud jsme nemocenské pojištění neplatili, požádáme o rodičovský příspěvek. Pro mateřskou můžeme také využít nemocenské pojištění druhého z rodičů dítěte.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK