Svet-Stranek.cz
Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz
Účetní služby pro Vás

Dohoda o provedení práce:Volejte 775 305 355 nebo pište na bulantka@seznam.cz

Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

LEGISLATIVA

Právní úpravu dohod o provedení práce řeší zákoník práce v § 74 § 75, § 77, § 109, § 111 a § 194. Rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Dohoda musí mít písemnou formu. V dohodě by měl být vymezen pracovní úkol (druh dohodnuté práce), sjednaná odměna, doba v níž má být úkol proveden a rozsah práce (vymezení pracovního úkolu v hodinách). Od 1. 1. 2012 musí v ní být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Příjem z dohody o provedení práce podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/a ZDP. Z odměny odvede plátce srážkovou daň (hrubý příjem do maximální výše 5000 Kč a současně nepodepsané prohlášení) nebo zálohovou daň (příjem nad 5000 Kč nebo podepsané prohlášení). Zaměstnanec může podepsat prohlášení k dani.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Měsíční příjem z dohody do 10000 Kč nepodléhá nemocenskému a důchodovému pojištění. Měsíční příjem od 10001 Kč podléhá nemocenskému a důchodovému pojištění.
Zaměstnanec je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku 10001 Kč.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Měsíční příjem z dohody do 10000 Kč nepodléhá zdravotnímu pojištění. Měsíční příjem od 10001 Kč podléhá zdravotnímu pojištění.
Pokud v jednom kalendářním měsíci zaměstnanec vykonává u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce, z hlediska odvodu pojistného na zdravotní pojištění se výše dosaženého příjmu posuzuje u každé dohody o provedení práce samostatně.

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA U DPP

Povinnost zdravotních prohlídek pro brigádníky-dohodáře vyplývala z § 59 zákona číslo 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, s účinností od 1. 4. 2012. Přechodné ustanovení však umožnilo roční odklad. Na odklad navázala novela číslo 47/2013 Sb., která s účinností od 1. 4. 2013 zdravotní prohlídky povinné pro pracovníky, kteří se zaměstnavatelem uzavírají dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti ruší. Výjimkou jsou pouze případy, kdy pracovníci vykonávají rizikovou práci.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK